Build to specification

Als system supplier hebben we in onze ogen een unieke positie om onze relatie met de OEM-klant op te schalen naar het uitbesteden van modules of systemen. Dit doen wij op basis van een functionele vraag in plaats van op basis van een compleet design van de klant.

Wij kunnen deze rol alleen goed vervullen als het een module of subsysteem betreft met een generiek karakter, waardoor we middels het herhalen van het concept risico’s en kosten kunnen delen. Alleen onder deze voorwaarde leidt dit tot een goed en winstgevend businessmodel.

De NTS-Group heeft op het gebied van digitaal printen diverse projecten op basis van dit principe gerealiseerd.

Intensieve samenwerking

Door samenwerking is de Huntsman Araldite Digitalis op de markt gekomen.

Ad van Berlo: "Huntsman wilde een zeer complexe, prijstechnisch interessante machine. Tegelijkertijd moest hij eenvoudig door één persoon te bedienen zijn. Dat heeft natuurlijk consequenties voor het design, bijvoorbeeld in relatie tot onderhoud en de optische en digitale procescontrole.’ De kern van de Araldite Digitalis is een blootstellingsysteem dat via een micromechanisch sluitsysteem wordt bediend."

Hans Duisters, CEO van Sioux Group: "Dit systeem kan op een zeer selectieve manier in één keer een groter gebied hars uitharden met behulp van straling. Zo kunnen zeer complexe onderdelen sneller en nauwkeuriger worden geproduceerd dan met behulp van laserstralen, die maar één punt tegelijkertijd uitharden. Uiteraard kan dit niet zonder hoogwaardige software, maar de echte winst hebben we behaald door al in een vroeg stadium van het ontwerp te kiezen voor een multidisciplinaire benadering; door gelijkwaardig op te trekken vanuit mechatronisch, softwarematig en designmatig perspectief."