Build to concept

OEM’s kunnen meerdere redenen hebben om concepten van hun machines niet zelf te engineeren en te produceren, maar dit over te laten aan gespecialiseerde system suppliers zoals de NTS-Group.
Een gebrek aan resources, concentratie op andere projecten, een herijking van de core activiteiten of de ontwikkeling tot kop-staart bedrijf kunnen voor een OEM redenen zijn.

Wij hebben al voor vele opdrachtgevers modules en machines op basis van een concept van de klant uitontwikkeld en daarna ook in productie genomen.

Door samenwerking is de succesvolle Phenom ontwikkeld