Onze optische engineers

NTS Systems Development Nijmegen is als onderdeel van de NTS-Group gespecialiseerd in het oplossen van optische vraagstukken. De optimalisatie van producten en processen vraagt om geavanceerde meetoplossingen. Optica, opto-elektronica en lasertechnologie zijn vandaag de dag hulpmiddelen bij uitstek. Deze drie disciplines vormen het werkterrein van technologisch ingenieursbureau NTS Systems Development in Nijmegen.

Van voorstudie tot eindproduct
De technici en fysici van NTS Systems Development Nijmegen doen onderzoek, consultancy, haalbaarheidsstudies en houden zich bezig met de ontwikkeling en bouw van technisch hoogwaardige systemen. Ook werken zij aan proefseries en producten, zoals optische inspectiesystemen, meetapparatuur en sensoren. Zij nemen de verantwoordelijkheid voor het totale project: van voorstudie tot eindproduct.

Veel praktische ervaring
Naast theoretische kennis hebben onze vakmensen ook veel praktische ervaring zodat ze slagvaardig en professioneel, pragmatische oplossingen bedenken. We hebben alles in huis voor het uitvoeren van experimenten en metingen. Zo beschikken we over een prototypelaboratorium waar we complete meetsystemen en sensoren produceren, van enkele stuks tot nulseries.

Intensieve samenwerking
Door nauwe samenwerking profiteren we optimaal van de specialistische kennis die zowel opdrachtgevers, onze eigen vakmensen als anderen inbrengen. We gaan altijd op zoek naar oplossingen, ook binnen de NTS-Group. Optische elementen zijn vaak deel van een groter (mechatronisch) systeem. We nemen desgewenst de verantwoordelijkheid in het ontwikkelen en/of produceren van het grotere geheel. Dat kan een volledige machine zijn of elk deelsysteem daarvan. Elkaar aanvullen en inspireren is het credo!

 

Competenties

Het uitgebreide werkterrein van NTS Systems Development Nijmegen omvat onder meer:

• Optische metrologie (lasertriangulatie, afstands- en vormbepaling)

• Lichtverstrooiingstechnieken

• Laserinterferometrie en -diffractie

• Beeldopname- en bewerkingstechnieken

• Spectroscopie en kleurkarakterisering

• Glasvezeltechnieken

• CCD-technieken met één- en tweedimensionale arrays

• Optiekontwerp op basis van ray tracing

• UV-, visible en IR-technieken