Veiligheid en het milieu

De directie van NTS Group Asia hecht de hoogste prioriteit aan het realiseren van een veilige en gezonde omgeving voor iedereen die de gevolgen van het werk ondervindt.

Het is nodig dat we

  1. Proactief zijn op het gebied van continue verbetering
  2. Bewustzijn stimuleren
  3. Afdoende opleiding, informatie en aanwijzingen bieden over veilig werken en over gevaren voor de gezondheid en het milieu.
  4. Binnen het bedrijf allemaal onze verantwoordelijkheid nemen voor veiligheid en gezondheid.