Kwaliteitsdoelstellingen

Algehele kwaliteit realiseren: dit betreft zowel onze leveranciers als onze klanten en ons intern. De onderstaande targets zijn in dit opzicht gesteld

  1. Afkeurpercentage klant LAGER dan 3% (per individuele klant)
  2. Leverprestaties klant >93% (per individuele klant))
  3. Algeheel klantenrendement 98,5% (op basis van de algehele klantprestaties)
  4. Prestaties leverancier: kwaliteit >95% levering >95% (op basis van de individuele leverancier)
  5. Afkeurcijfer in-house productie niet hoger dan 5%
  6. Ten minste 87,0% klanttevredenheid realiseren op basis van driemaandelijkse klanttevredenheidsonderzoeken

Onze kwaliteit is klantgestuurd en is gebaseerd op de specificaties uit tekeningen en de in-house eisen van onze klanten. In het kader van deze kwaliteitsgerichtheid streven alle lagen van de organisatie, vanaf de directie tot en met de productiemedewerkers, naar continue kwaliteitsverbetering. Door de inzet van al onze medewerkers is de kwaliteit in alle fases van onze processen optimaal, waardoor we het interne rendement kunnen verhogen. Dit is ten opzichte van onze (toe)leveranciers benadrukt door het ontwikkelen van samenwerkingsverbanden en voortdurende terugkoppeling.

Het bovenstaande wordt gerealiseerd met het commitment van onze directie voor continue verbetering op alle drie de vlakken: totale kosten, kwaliteit en tijdige levering. Het bedrijf hecht hieraan veel belang, zoals blijkt uit het constant opleiden van alle medewerkers in het bedrijf (direct en indirect), functie-overstijgende betrokkenheid en kritiek, re-engineering-programma's en, het belangrijkste, het erkennen van de inspanningen die men doet om deze gezamenlijke doelstelling te realiseren.