'Wij juichen de ambities van de NTS-Group toe'

'Wij juichen de ambities van de NTS-Group toe'

Paul van Attekum van ASML

‘Het is een wijdverbreide misvatting dat wij met steeds minder toeleveranciers willen werken’, aldus Paul van Attekum, EVP Strategic Chain Management and Procurement bij ASML. ‘We hebben juist behoefte aan meer toeleveranciers die het gehele traject van ontwikkeling tot en met de manufacturing van complete modules van onze machines op zich kunnen nemen. Wij juichen dan ook toe dat de NTS-Group zich die kant op ontwikkelt. Zo kan NTS in de toekomst een nog waardevollere partner voor ons worden.’

Brainport kent een aantal indrukwekkende hightech OEM’s, maar er is er maar één zoals ASML. Het is wereldwijd de grootste leverancier van machines voor de halfgeleiderindustrie, in het bijzonder wafersteppers en scanners die worden gebruikt bij het maken van chips. De technologie van het bedrijf is grensverleggend. Met duizenden wetenschappers werkt ASML doorlopend aan machines die steeds kleinere details op chips kunnen aanbrengen om zo hun rekenkracht te vergroten en de kosten te verlagen.

Aandacht
Van Attekum: ‘Onze beperking is niet wat technisch mogelijk is, maar eerder wat economisch haalbaar is. Iedereen wil vooruit, tegelijkertijd moet het eindproduct, en dus ook alle inspanningen om daartoe te komen, betaalbaar blijven. Zie daar het belang van een goede organisatie van onze keten. ASML wil zich concentreren op zijn core-technologie en markt. Onze toeleveranciers nemen steeds meer verantwoordelijkheid voor alles wat daar tussenin zit. We vragen veel van hen, maar we kunnen hen ook veel bieden. Hoe groter hun toegevoegde waarde, hoe meer aandacht er nodig is voor alle aspecten van de onderlinge relatie.’

Leidraad
De keuze voor de samenwerking met een toeleverancier is voor ASML de resultante van een ‘trust equation’ met vier belangrijke ingrediënten: kunde, betrouwbaarheid, transparantie en eigenbelang. ASML wil partners die voldoen aan hoge standaarden. Ze moeten iets kunnen wat bijzonder is. Daarnaast is van belang dat ze vertellen wat ze gaan doen en doen wat ze zeggen, ook als er problemen zijn. En er is altijd openheid nodig, een constante stroom van informatie over besluiten en waarom die worden genomen. ‘Onder de streep van onze vergelijking staat een gezonde dosis ‘self interest’, aldus Van Attekum. ‘We willen allemaal geld verdienen. Ook dat is nodig om een relatie voor de lange termijn in stand te houden. Die formule is overigens niet iets waarmee we concreet rekenen om een rangorde te bepalen. Het is een leidraad, een drijvende kracht, die leidt tot een beperkte lijst van geschikte toeleveranciers. Deze staat niet zwart op wit, maar hij zit wel in onze hoofden.’

Volgende stap
ASML maakt onderscheid in verschillende categorieën toeleveranciers. Een categorie is bijvoorbeeld de leveranciers van eenvoudige componenten. Die kun je overal vinden. De spoeling wordt significant dunner als het gaat om contract manufacturers en partijen die kritische systemen en modules voor ASML kunnen ontwikkelen en bouwen.

Van Attekum: ‘In deze categorie is de NTS-Group voor ons een belangrijke partij. Het is een sterke ontwikkelpartner en producent van prototypes. En het is een bedrijf in beweging dat steeds meer waarde toevoegt, bijvoorbeeld door hun werk aan belangrijke modules van onze nieuwe EUV-machines. De volgende stap in de ontwikkeling van de NTS-Group - die naar wat wij een OEM Whitebox noemen en NTS een OMM - is voor ons heel essentieel. Brainport is een regio met relatief veel hoogwaardige toeleveranciers voor de semicon. Slechts enkele bedrijven zijn echter in staat om voor ASML te acteren als een hoogwaardige engineering & manufacturer van complexe modules. Daarvoor is een uniek samenspel nodig tussen ontwikkeling, engineering en maakcompetenties. Deze toeleveranciers moeten ons op de voet kunnen volgen en bij voorkeur een eigen technologie roadmap ontwikkelen, niet  alleen voor ASML maar ook voor andere industrieën. Het heeft te maken met een complex samenspel van projectmanagement op de vloer, organisatie, overdacht van kennis, kostenbeheer, investeringskracht, stabiliteit, zelfstandigheid en heel veel andere zaken. ASML juicht toe dat NTS zich die kant op beweegt. Het lijstje van partijen dat die kwaliteiten verenigt is voor ons nu nog veel te beperkt. Wij weten ook hoe moeilijk het is om dit soort majeure stappen te zetten. Ook wij kunnen het soms niet alleen; kijk naar de investeringen die concerns als Intel, TSMC en Samsung in ons doen om onze R&D te helpen versnellen. Als hightech OEM moet je risico’s durven nemen en kunnen blijven investeren in innovatie, soms door partnerships in de keten. Wat dat betreft kijken we met interesse en vertrouwen naar de NTS-Group. Het bedrijf heeft de afgelopen tien jaar enorme stappen gezet en onze gezamenlijke toekomst ziet er wat mij betreft zonnig uit.’

 

Current topics:

04-12-2015
'Wij juichen de ambities van de NTS-Group toe'

‘Het is een wijdverbreide misvatting dat wij met steeds minder toeleveranciers willen werken’, aldus Paul van Attekum, EVP Strategic Chain Management and Procurement bij ASML. ‘We hebben juist behoefte aan meer toeleveranciers die het gehele traject van ontwikkeling tot en met de manufacturing van complete modules van onze machines op zich kunnen nemen. Wij juichen dan ook toe dat de NTS-Group zich die kant op ontwikkelt. Zo kan NTS in de toekomst een nog waardevollere partner voor ons worden.’

Brainport kent een aantal indrukwekkende hightech OEM’s, maar er is er maar één zoals ASML. Het is wereldwijd de grootste leverancier van machines voor de halfgeleiderindustrie, in het bijzonder wafersteppers en scanners die worden gebruikt bij het maken van chips. De technologie van het bedrijf is grensverleggend. Met duizenden wetenschappers werkt ASML doorlopend aan machines die steeds kleinere details op chips kunnen aanbrengen om zo hun rekenkracht te vergroten en de kosten te verlagen.

Aandacht
Van Attekum: ‘Onze beperking is niet wat technisch mogelijk is, maar eerder wat economisch haalbaar is. Iedereen wil vooruit, tegelijkertijd moet het eindproduct, en dus ook alle inspanningen om daartoe te komen, betaalbaar blijven. Zie daar het belang van een goede organisatie van onze keten. ASML wil zich concentreren op zijn core-technologie en markt. Onze toeleveranciers nemen steeds meer verantwoordelijkheid voor alles wat daar tussenin zit. We vragen veel van hen, maar we kunnen hen ook veel bieden. Hoe groter hun toegevoegde waarde, hoe meer aandacht er nodig is voor alle aspecten van de onderlinge relatie.’

Leidraad
De keuze voor de samenwerking met een toeleverancier is voor ASML de resultante van een ‘trust equation’ met vier belangrijke ingrediënten: kunde, betrouwbaarheid, transparantie en eigenbelang. ASML wil partners die voldoen aan hoge standaarden. Ze moeten iets kunnen wat bijzonder is. Daarnaast is van belang dat ze vertellen wat ze gaan doen en doen wat ze zeggen, ook als er problemen zijn. En er is altijd openheid nodig, een constante stroom van informatie over besluiten en waarom die worden genomen. ‘Onder de streep van onze vergelijking staat een gezonde dosis ‘self interest’, aldus Van Attekum. ‘We willen allemaal geld verdienen. Ook dat is nodig om een relatie voor de lange termijn in stand te houden. Die formule is overigens niet iets waarmee we concreet rekenen om een rangorde te bepalen. Het is een leidraad, een drijvende kracht, die leidt tot een beperkte lijst van geschikte toeleveranciers. Deze staat niet zwart op wit, maar hij zit wel in onze hoofden.’

Volgende stap
ASML maakt onderscheid in verschillende categorieën toeleveranciers. Een categorie is bijvoorbeeld de leveranciers van eenvoudige componenten. Die kun je overal vinden. De spoeling wordt significant dunner als het gaat om contract manufacturers en partijen die kritische systemen en modules voor ASML kunnen ontwikkelen en bouwen.

Van Attekum: ‘In deze categorie is de NTS-Group voor ons een belangrijke partij. Het is een sterke ontwikkelpartner en producent van prototypes. En het is een bedrijf in beweging dat steeds meer waarde toevoegt, bijvoorbeeld door hun werk aan belangrijke modules van onze nieuwe EUV-machines. De volgende stap in de ontwikkeling van de NTS-Group - die naar wat wij een OEM Whitebox noemen en NTS een OMM - is voor ons heel essentieel. Brainport is een regio met relatief veel hoogwaardige toeleveranciers voor de semicon. Slechts enkele bedrijven zijn echter in staat om voor ASML te acteren als een hoogwaardige engineering & manufacturer van complexe modules. Daarvoor is een uniek samenspel nodig tussen ontwikkeling, engineering en maakcompetenties. Deze toeleveranciers moeten ons op de voet kunnen volgen en bij voorkeur een eigen technologie roadmap ontwikkelen, niet  alleen voor ASML maar ook voor andere industrieën. Het heeft te maken met een complex samenspel van projectmanagement op de vloer, organisatie, overdacht van kennis, kostenbeheer, investeringskracht, stabiliteit, zelfstandigheid en heel veel andere zaken. ASML juicht toe dat NTS zich die kant op beweegt. Het lijstje van partijen dat die kwaliteiten verenigt is voor ons nu nog veel te beperkt. Wij weten ook hoe moeilijk het is om dit soort majeure stappen te zetten. Ook wij kunnen het soms niet alleen; kijk naar de investeringen die concerns als Intel, TSMC en Samsung in ons doen om onze R&D te helpen versnellen. Als hightech OEM moet je risico’s durven nemen en kunnen blijven investeren in innovatie, soms door partnerships in de keten. Wat dat betreft kijken we met interesse en vertrouwen naar de NTS-Group. Het bedrijf heeft de afgelopen tien jaar enorme stappen gezet en onze gezamenlijke toekomst ziet er wat mij betreft zonnig uit.’

 

04-12-2015
De NTS-Group is een boegbeeld van Brabant

‘Noord-Brabant - inclusief hightech-regio Brainport – is gestoeld op een bijzondere cultuur. Onze uitgesproken kracht is de combinatie van vakmanschap, een constante vernieuwingsdrang, hechte banden en ons niet laten beperken door grenzen. De NTS-Group is daarmee een exponent van haar thuisbasis. Bovendien draagt het bedrijf actief bij aan het versterken van onze economie en samenleving. Daarmee is de NTS-Group een belangrijke partner voor de overheid.’ Dat zegt Wim van de Donk, Commissaris van de Koning van de provincie Noord-Brabant.

Gedurende de afgelopen eeuw legde de maakindustrie een sterk fundament onder de Brabantse economie. Dat ambachtelijkheid daarbij hand in hand gaat met samenwerking en vernieuwingsdrang is volgens Van de Donk niet vreemd. ‘Dit waren ooit de arme zandgronden waar grote families alleen door hard werk, corporatie en inventiviteit een boterham konden verdienen. Die waarden zie je nog steeds terug in de bedrijven die nu ons gezicht bepalen. Ik zie ze vaak, gepassioneerde ondernemers zoals NTS-CEO Marc Hendrikse. Ze blijven dicht bij zichzelf, kennen hun roots en zijn niet bang voor de wereld. Hun ambities zijn enorm, net zoals hun slimheid, lef en collectiviteitszin. Dat heeft geleid tot een krachtig hightech-ecosysteem dat meedraait in de internationale top. We koesteren het en bouwen het uit, om de welvaart en het welzijn van onze toekomst te verzekeren.’

Hybride
Toen Van de Donk aantrad als hoogste bestuurlijke vertegenwoordiger van Noord-Brabant stelde hij zichzelf een hoofddoel: de provincie op een succesvolle manier door een ingrijpende transitiefase leiden. Waar de economische en maatschappelijke veranderingen zich globaal, radicaal en in snel tempo voltrekken, moet ook Brabant - één van de belangrijkste motoren van de nationale economie - zichzelf op vele fronten opnieuw uitvinden.

Van de Donk: ‘In Brabant hebben we de goede traditie om onszelf regelmatig de vraag te stellen wie we zijn en voor welke uitdagingen we staan. Hoewel de woorden verschillen, komen we dan natuurlijk iedere keer weer uit bij dezelfde identiteit. Ik vat die samen in vier begrippen: verbeelden, verbinden, organiseren en ondernemen. Die kernwaarden kun je direct transponeren naar ons sociaal-economische model. Dit alles herken ik in de NTS-Group. Het bedrijf benut kansen door een hybride aanpak; door waarde toe te voegen met state-of-the-art technologie terwijl ook de eenvoud, dat ambachtelijke, blijft. Het legt intelligente verbindingen en integreert uiteenlopende activiteiten, specialiseert maar kijkt over branches heen, organiseert ketens en ziet de wereld als haar domein. Daarnaast investeert het op vele fronten in een florerende thuis-regio, vanuit gezond eigenbelang, maar ook vanuit een grote betrokkenheid bij het wel en wee van Brabant en de Brabanders. Daarmee is de NTS-Group een boegbeeld van onze provincie.’

Toekomst
De hechte samenwerking tussen Brabantse overheden, bedrijven en kennisinstellingen wordt breed onderkend als hét fundament onder de regionale welvaart. De gezamenlijke koers en inzet komt binnen een doorlopende formele en informele dialoog tot stand. Tegelijkertijd kent iedereen zijn eigen verantwoordelijkheden. De Brabantse democratie overstijgt de politiek, het ligt besloten in de cultuur.

‘Het is moeilijk uit te leggen aan niet-Brabanders’, stelt Van de Donk. ‘De zaken zijn zo verweven. Maatschappelijke en economische ontwikkelingen zijn hier twee kanten van dezelfde medaille. We ver-binden uiteenlopende werelden zoals die van de zorg, design, techniek, chemie, milieu en natuur. Alle stakeholders praten voortdurend in wisselende samenstellingen en op verschillende niveaus over het vormgeven van onze toekomst. Daarbij stellen we hoge eisen aan elkaar. Dat geldt ook voor mij. Zo vind ik het normaal dat ondernemers over de directe belangen van hun bedrijf heen kijken. Maar ik zie ook de uitschieters: mensen die de lead nemen zoals Marc Hendrikse dat doet op het gebied van het opzetten van een vernieuwende maakcampus en een gezonde arbeidsmarkt. Brabant is gebouwd op betrokkenheid. En gelukkig hebben we nog een aantal van dit soort ondernemers binnen onze geledingen. We doen het hier echt samen, met als resultaat een provincie die op vele fronten leidend is in Nederland en Europa.’

04-12-2015
Liefde voor graniet en het ambacht

‘Sinds de overname van de NTS-Group waait er een frisse wind.’ Dat zegt Wilbert van der Linden, Productie Manager bij NTS Botech. ‘We hebben enorme stappen gemaakt in de organisatie en processen. Zowel wij als onze klanten plukken hier de vruchten van. Ik vind het inspirerend om deel te zijn van dit proces. We tillen dit bedrijf in korte tijd op een nog hoger plan.’

NTS Botech ontwikkelt, fabriceert en assembleert uiterst nauwkeurige machinecomponenten uit graniet, metaal, vezelversterkte materialen en keramiek voor de hightech-industrie. De focus ligt daarbij op de markt voor grote en stabiele hoognauwkeurige basisframes, complete geleidingssystemen en precisieonderdelen. Zo maakt het onder andere producten voor wereldspelers in de halfgeleiderindustrie en bijvoorbeeld de industriële meettechniek. Botech is een uitgesproken specialist in het bewerken van graniet, een nichespeler op een globale markt.

Handwerk
Van der Linden: ‘Iedereen kan frees- en zaagmachines kopen. De kunst is om - afhankelijk van het product - te weten welke processtappen je in welke volgorde moet doorlopen om het optimale resultaat neer te zetten. Ons vakwerk gaat altijd om zaken als parallelliteit, haaksheid en vlakheid. De juiste nauwkeurigheid bereik je voornamelijk met handwerk, bijvoorbeeld bij het leppen van een blok graniet tot toleranties van een duizendste millimeter per vierkante meter en het nauwkeurig uitrichten van onderdelen tijdens montagewerkzaamheden. Dat maakt Botech een bijzonder bedrijf. Ontwikkel je geen liefde voor graniet en het ambacht, dan hou je het hier niet lang vol. Die trots, nog even naar een product gaan kijken voordat het verzonden wordt… Voor klanten geldt dat ze weten dat ze bij ons altijd goed zitten, helemaal als het echt complex wordt.

Winst
Volgens Van der Linden heeft de overname van de NTS-Group gezorgd voor een frisse wind binnen Botech. ‘We waren al goed in wat we doen, maar het kon veel efficiënter.’ ‘Daar werken we hard aan met veel mensen binnen de groep. Daarnaast drijft die typische NTS-cultuur ons vooruit. Botech is niet langer een top-down-organisatie. Iedereen heeft de ruimte om mee te denken. Meer eigen verantwoordelijkheid op alle niveaus leidt tot meer betrokkenheid, samenwerking, kwaliteit, technische verbeterslagen, innovatie en een goede sfeer. Ik ga iedere dag fluitend naar mijn werk in de wetenschap dat ik hieraan mag bijdragen.’

04-12-2015
De klant wacht niet

Met het samenvoegen van NTS Hermus en NTS CombiMetaal ontstond in 2014 het grootste hoogwaardige plaatwerkbedrijf van Nederland. Voor Productie Engineer Joris le Clercq is het een logische stap. ‘Onze markt is rigoureus veranderd. Vanuit de synergie halen we er het maximale uit.’

Naarmate de productie van grote series de afgelopen decennia in toenemende mate naar lagelonenlanden verdween, legde NTS CombiMetaal steeds meer focus op projecten en kleine oplages. ‘Dat kostte heel wat kruim; aanpassingen van de organisatie, planning, processen… We betrokken klanten als ASML en Philips Healthcare sterk bij onze ontwikkeling. Zij willen steeds meer flexibiliteit, kwaliteit en snelheid. Vanuit die behoefte is het samenwerken van CombiMetaal en Hermus de volgende belangrijke stap.’

Energie
Een nieuwe directie, verversing van het team, werken in een kantoortuin - Le Clercq omarmt de veranderingen. ‘Wij gaan verder met een frisse benadering, bijvoorbeeld door samenwerking in sales, werkverdeling en kennisuitwisseling. Taken verbreden, ingesleten methodes liggen onder de loep en contacten met klanten en collega’s intensiveren. Dat geeft energie. De klant wacht niet, en wij dus ook niet.’

04-12-2015
De NTS-Group geeft je vertrouwen

NTS Components Singapore is één van de pareltjes binnen de NTS-Group. Het bedrijf ontstond in 2013 uit een overname van een typisch Singaporees bedrijf in metaalbewerking. Binnen twee jaar groeide het uit tot een hoogwaardige leverancier van precisie-frames en plaatwerk. Het bedrijf draait recordomzetten en de klanten staan in de rij. De uitdaging is het in goede banen leiden van de groei.

Een van de drijvende krachten achter NTS Components Singapore is Managing Director Sunny Wang. Als iets hem kenmerkt dan is het de combinatie van bescheidenheid en gedrevenheid. Het klantenbestand is verschoven van lokale ondernemingen naar internationale OEM’s in de semicon, medische technologie en aerospace. In 2014 steeg de omzet met tien procent, dit jaar met dertig procent. Het rendement is uitstekend.

Focus
‘In feite doen we hetzelfde als voor de overname’, aldus Wang. ‘De lat is echter op vele fronten hoger gelegd. We hebben enorme stappen gemaakt in kwaliteit, snelheid, de omgang met klanten, service en flexibiliteit. Dit bedrijf is niet meer het bedrijf van twee jaar geleden. We zijn een NTS-onderneming en hebben ook echt de ruimte gekregen om dat te worden. De NTS-Group stuurt geen groep managers op je af om je te vertellen hoe je het moet doen. Het bedrijf geeft vertrouwen; zet je op het juiste spoor om je vervolgens te faciliteren in je ontwikkeling. Dat is veel effectiever en het maakt mijn werk ook bijzonder fijn.’

Ambitie
Een bijzondere uitdaging van NTS Components Singapore is het managen van de groei. Lokaal personeel met de juiste competenties is maar mondjesmaat beschikbaar. Wang: ‘Wanneer uitbreiden door meer mensen aan te nemen lastig is, moet je je nog meer focussen op efficiency, het toevoegen van waarde en de juiste klanten. Ondertussen werken we bij NTS hard aan het opzetten van een assemblagebedrijf in Singapore. Het eerste project is al opgestart. Uiteindelijk willen we hier over dezelfde competenties beschikken als in Nederland, van het maken van componenten tot en met de ontwikkeling en bouw van complete modules. Er is nog ontzettend veel werk te verzetten, maar dat is alleen maar fijn.’

04-12-2015
Wij gaan voor goud en dat voelt goed

Jackie Zhang is al meer dan een decennium een vaste waarde bij NTS Mechatronics Shanghai. Hij kwam binnen als monteur, werd teamleider en is nu Production Engineer. ‘Er heerst hier echt een familiegevoel, je bent geen nummer. Bij dit bedrijf zijn de ogen op de toekomst gericht. Het is heel fijn om daaraan mee te werken en mezelf te kunnen ontwikkelen.’

Het gaat goed met NTS Mechatronics Shanghai. Voor 2015 wordt wederom een forse omzetgroei verwacht. Volgens Managing Director Bas Kreukniet is dat het gevolg van doorlopend investeren in competenties, kwaliteit en snelheid. Bovendien helpt de toenemende footprint van de NTS-Group op de Aziatische markt. ‘We halen steeds meer kracht uit de samenwerking met de NTS-bedrijven in China en Singapore. Meer zichtbaarheid zorgt bovendien voor meer vertrouwen in de markt.’

Supplier Quality Engineer Tiger Chen werkt sinds 2002 bij NTS Mechatronics Shanghai, een lang dienstverband voor Chinese begrippen. Hij deelt de ambitie van zijn collega’s. ‘We assembleren systemen en modules voor de internationale hightech machinebouwers. Dat vraagt om high performance, en dat is waar we voor staan. China is voor een belangrijk deel nog steeds het rijk van het midden; acceptabele prijs, acceptabele kwaliteit. Maar NTS gaat voor goud, wij gaan voor het beste. Ik ken dan ook geen bedrijf in Shanghai dat te vergelijken is met NTS. Het voelt heel goed om topproducten voor topklanten te maken. De uitdagingen die we aangaan zijn groot. We worden steeds beter in wat we doen en dat geldt ook voor mij persoonlijk.’

04-12-2015
We hebben ambitie en zijn flexibel

De oprichting van NTS Components Suzhou in 2013 was het startschot voor de transitie van een eenvoudig plaatwerk-bedrijf naar een onderneming in totaaloplossingen. Engineer Jeff Wang is trots op wat er is bereikt. ‘We opereren meer en meer op de markt van hoogwaardige hightech-producten. Daarmee genereren we steeds meer waarde voor de NTS-Group.

NTS Components Suzhou is specialist in het maken, behandelen en bewerken van precisieplaatwerk. In de provincie Jiangsu en Shanghai draait het mee in de top van de markt. Volgens Jeff Wang heeft dit alles te maken met de overname van de NTS-Group. ‘Er is werk vanuit Nederland naar Suzhou verplaatst. We hebben een intensieve training van onze collega’s van NTS Hermus gehad, zijn ISO-gecertificeerd en werken steeds nauwer samen met NTS Mechatronics in Shanghai. Onze mensen passen zich snel aan de NTS-cultuur aan. We hebben ambitie en zijn flexibel. Planningen worden nauwkeuriger en risico’s worden goed gemanaged. Bovendien investeren we in milieuzorg, de gezondheid van medewerkers en veiligheid.’

Hard werk
Als voorbeeld van de veranderende positie van NTS Components Suzhou noemt Jeff Wang het werk voor het Japanse TEL, dat onder andere apparatuur bouwt voor de semicon-industrie. ‘Wij maken al langer het plaatwerk voor deze klant. Nu denken we mee over het design van een service platform van zo’n tien bij tien meter voor de operators van hun machines. We produceren de componenten, zetten het platform in elkaar, halen het weer uit elkaar en poedercoaten de onderdelen. Het reinigen en verpakken doen we in onze cleanroom van zeshonderd vierkante meter zodat de klant daar geen omkijken meer naar heeft. Al met al hebben we dit project, door hard werk en standvastigheid, van prototype naar serie-productie gebracht. Dat geeft mij heel veel voldoening.’

04-12-2015
Dit is precies werk dat kennis en ervaring vereist

‘Wat we doen, doen we secuur’, aldus Daniëlle Vercoelen, Productiemedewerkster bij NTS Finish. ‘De componenten die we hier behandelen zijn misschien niet de meest complexe onderdelen van de machines die ermee worden gemaakt, maar hun kwaliteit is net zo belangrijk als de rest.’

Vercoelen werkt al vijftien jaar voor NTS Finish. Ze is verantwoordelijk voor afplak- en inpakwerk. Haar baan verveelt nooit. ‘Het is hier ontzettend gezellig, een echt team. De meeste mensen ken ik al meer dan tien jaar. Mijn ouders werken hier ook. Voor mij is dit dus letterlijk een familiebedrijf. Bij Finish draait alles om vakmanschap. Zomaar een sticker ergens op plakken of lukraak onderdelen in een doos doen is er niet bij. Het is precies werk dat kennis en ervaring vereist. De toleranties zijn vaak miniem. Fouten maken is hier geen optie. Ik heb zelden een product retour zien komen, en zo hoort het ook. Het moet goed en vlot; daar is iedereen zich van bewust. Ik vind het bovendien prachtig om aan onderdelen van belangrijke machines te werken, zoals MRI-scanners en operatietafels waarmee we levens kunnen redden. Dat voelt heel goed.’ 

04-12-2015
Het voelt allemaal heel positief

‘We hebben het met z’n allen toch maar mooi gedaan’, zegt Karin Geurtjens, receptioniste bij NTS Hermus, terugkijkend op de afgelopen jaren. ‘Het was een roerige tijd, door de economie en de veranderingen in onze markt. Maar nu zijn we sterker dan ooit als alleskunner op het gebied van hoogwaardig en precies plaatwerk.’

Karin werkt al meer dan een decennium bij NTS Hermus. ‘Het is onze club, gezellig en nooit saai. Maar het is meer. Iedereen staat echt achter de producten die we maken voor onze klanten. We hebben sinds 2008 alle zeilen bijgezet: een reorganisatie doorgevoerd, de nauwe samenwerking met NTS CombiMetaal, het machinepark uitgebreid… Nu hebben we het weer heel druk, halen nieuwe mensen binnen en zien het klantenbestand toenemen. Het voelt allemaal heel positief.’

Ook kantspecialist Bianca Bussers is al meer dan tien jaar een vaste waarde binnen Hermus. Veel van haar tijd gaat momenteel naar het maken van onder-delen van de analyse-apparatuur van Spectro. Dat vereist heel wat ervaring en kennis. Bussers wil het vakwerk dat ze levert echter niet als bijzonder omschrijven. ‘Het is gewoon wat ik doe. Voor mijn collega’s geldt hetzelfde.

We maken en assembleren behuizingen, monteren de bekabeling en elektronica, maar we denken ook mee in het design en de engineering. Dat maakt NTS Hermus zo mooi en goed.’

04-12-2015
We zijn familie

NTS Prometal werd in 1997 opgericht in het Tsjechische Slavicin. In 2014 kreeg het een zusterbedrijf in Brno: NTS Mechatronics Brno. Daarmee is de maak- en assemblagekracht van de NTS-Group ook in Centraal-Europa gezekerd. ‘De uitdaging is om met die competenties maximaal toegevoegde waarde voor onze klanten te leveren. Dat doen we vanuit onze individuele prestaties, maar ook steeds meer vanuit de synergie van onze bedrijven,’ vertelt Robert Komanec.

Brno is de tweede stad van Tsjechië, ademt een moderne sfeer en heeft een hoog voorzieningenniveau. Een van de westerse bedrijven die er is neergestreken is FEI Company, dat er onder andere zijn nieuwste elektronenmicroscoop bouwt: de Talos.

‘FEI wil zijn eerstelijnstoeleveranciers graag om de hoek hebben, vanuit het oogpunt van snelheid, kosten en kwaliteit,’ stelt Komanec, Business Unit Manager van NTS Mechatronics Brno. ‘Gezien onze uitstekende relatie is het logisch dat de NTS-Group voor Brno heeft gekozen. Hier assembleren, testen en certificeren we bijvoorbeeld de Talos. Daarmee zijn we hard uit de startblokken gegaan.’

Tropenjaren
NTS Mechatronics Brno opende half mei 2014 de deuren. Het was toen niets meer dan een lege hal. Komanec kreeg de opdracht er een onderneming van te maken. Twee maanden later rolde de eerste producten uit de fabriek. Inmiddels is het bedrijf een vaste waarde binnen de NTS-Group.

Komanec: ‘Het zijn tropenjaren. Maar ik hou daarvan. Het bouwen van dit bedrijf geeft mij enorm veel energie. We zijn de startupfase voorbij. Het is druk, we werken georganiseerd en alle neuzen wijzen dezelfde kant op. Maar er moet er nog heel veel gebeuren om de beoogde groei te realiseren. De NTS-Group heeft een grote ambitie, wat betreft onze dienstverlening aan klanten en onze eigen ontwikkeling. Mechatronics in Brno is daar geen uitzondering op. Onze hal moet vol. Daarom leggen we hier de lat doorlopend hoger.’

Blij
In Komanecs team werken meer dan twintig mensen die zich snel tot echte NTS-ers hebben ontwikkeld. Het bedrijf groeit, onder andere door het transfereren van werk vanuit NTS Prometal en NTS Mechatronics in Eindhoven.

‘FEI is nog steeds de belangrijkste klant’, aldus Komanec. ‘Als er iets aan de hand is, zijn we er binnen vijftien minuten. Die flexibiliteit hoort bij de NTS-Group, maar zit ook in de genen van de Tsjechen. Hetzelfde geldt voor ons vakmanschap, de wil om samen te werken en onze enorme aspiraties. We hebben zicht op mooie nieuwe opdrachten en zijn zeer actief met sales in Duitsland. Inmiddels hebben we een cleanroom gebouwd, zijn ISO-gecertificeerd en volgend jaar hebben we onze papieren voor de medische industrie. We werken aan kostenreductie, het trainen van het team en de samenwerking binnen NTS. Bijzonder daarbij is onze relatie met NTS Prometal. Er schuilen ontzettend veel kansen in de combinatie van onze activiteiten. Om die te verzilveren moeten we nog meer communiceren; elkaar de bal toespelen en kennis uitwisselen. Ook dat staat op mijn prioriteitenlijstje.’

Prometal
Op zo’n twee uur rijden van Brno, rond Slavicin, ziet de wereld er anders uit. Weg is de stadse sfeer. Dit is de thuishaven van NTS Prometal, specialist in het maken en finishen van machineonderdelen. Miroslav Micik startte er in 1997 als machinewerker, nu is hij Operations Director en draagt hij een brede verantwoordelijkheid voor de producten en processen van het bedrijf.

‘Toen ik hier in dienst kwam werkten er zo’n tien mensen. Nu zijn dat er zo’n honderdvijftig. We hebben een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Prometal was als een kind. We moesten heel veel leren, over techniek, processen, efficiency en de manier om met klanten om te gaan. Nu staan we aan het begin van een nieuw tijdperk. Het optimaliseren van onze waarde voor klanten staat centraal, bijvoorbeeld door het leveren van complexer werk van een zeer hoge kwaliteit en mee te denken in ontwerp. Daarmee worden we ook meer en meer een echte partner binnen de NTS-Group. Het voelt heel goed om daar een bijdrage aan te mogen leveren.’

Openheid
Micik is dankbaar voor de kansen die hij bij de NTS-Group krijgt en de mogelijkheid om steeds meer verantwoordelijkheid te dragen. ‘Ik ben van nature betrokken bij alles wat er hier gebeurt. Het zit in mijn persoon. Ik streef altijd naar verbetering en dat past bij dit bedrijf. De NTS-Group heeft een openheid en vernieuwingsdrang gebracht die niet alleen goed is voor Prometal, maar ook voor mij. De sfeer in het team is uitstekend en ik heb het nog steeds bijzonder naar mijn zin.’

Over de relatie met NTS Mechatronics Brno is Micik helder. ‘We willen ook in Tsjechië ontwikkelen, maken en assembleren voor hightech machinebouwers. Een gesmeerde samenwerking tussen NTS-ondernemingen is daarbij een groot goed. De oprichting van NTS Mechatronics in Brno is een hele positieve ontwikkeling voor Prometal. Het betekent een directe lijn met hoogwaardige opdrachtgevers, in Tsjechië en de rest van Europa. Dat betekent meer marktkansen en de mogelijkheid om ons werk op een nog hoger niveau te tillen. Het helpt ons bij die stap naar volwassenheid. Mechatronics in Brno bestaat nog maar kort. We zijn familie, maar de liefde kan nog verder groeien... Naarmate onze relatie zich ontwikkelt zullen we elkaar echter steeds sterker maken. Daarvan ben ik overtuigd.’

 

 

04-12-2015
We leren doorlopend van elkaar

‘Eigenlijk moet het bijna niet te doen zijn.’ Dat stelt Ad Houbraken, Teamleader Warehouse bij NTS Mechatronics. ‘Op het moment dat we echt worden uitgedaagd, bewijzen we wat we waard zijn. Voor mij is dat waar wij voor staan; presteren op het scherpst van de snede.’

NTS Mechatronics in Eindhoven is specialist in de engineering en assemblage van complexe hightech-systemen en -modules. Houbraken voelt zich er als een vis in het water. ‘Het is drukker dan ooit, ook in het magazijn. Als logistieke spil zitten we overal tussenin: de leveranciers, de werkvloer en de klant. Onze verantwoordelijkheid is groot. Planningen moeten worden gehaald. Als je flexibel bent en hectiek je energie geeft, zit je hier op een hele mooie plek.’

Nieuwe Klanten
Houbraken startte zijn carrière bij Nebato in Bergeijk. Zijn collega Peter van Bree, Teamleader Assembly, bij Te Strake in Deurne. Beiden verkasten van werkplek naar Eindhoven. ‘Mechatronics is echt één bedrijf geworden, en een heel ander bedrijf. We hebben enorme professionaliseringsslagen gemaakt, in competenties, technologie, middelen, organisatie en processen. Neem het magazijn van Ad, dat is zo netjes en georganiseerd… En kijk naar onze cleanroom. Daarin werken we onder zeer gecontroleerde omstandigheden voor klanten van het eerste uur zoals ASML en PhenomWorld, en voor een sterk groeiend aantal nieuwe klanten.’

Samenwerking
De focus van NTS Mechatronics in Eindhoven ligt meer en meer op enkelstuks en kleine oplages, terwijl grote series worden getransfereerd naar Mechatronics in Tsjechië en Shanghai. De nadruk ligt op steeds complexere producten, en daarmee ook op de samenwerking met NTS-bedrijven zoals Systems Development, Precision, CombiMetaal, Hermus en Botech.‘Dit samenspel is niet eenvoudig’, aldus Houbraken, ‘alleen al wat betreft kennisoverdracht en de synergie tussen engineering en assemblage. We leren doorlopend van elkaar. Het kan altijd beter, maar kijkend naar wat we de afgelopen tien jaar hebben bereikt kan ik alleen maar trots zijn.’

04-12-2015
We trekken ons aan elkaar op

‘Verspanen staat gelijk aan leren, al helemaal bij NTS Precision, waar we vaak op de grens van het mogelijke werken’, stelt CNC Frezer Emiel Martens. ‘Dat maakt ons werk zo mooi. Onze technologie is altijd in beweging. Tegelijkertijd kunnen we er alleen het beste uithalen door samenwerking. Wat wij doen kun je niet alleen, niet zonder je directe collega’s, maar ook niet zonder een goede communicatie met onze klanten.’

NTS Precision werd eind 2011 opgericht. Het bedrijf is specialist in zeer nauwkeurige verspaning; de productie van zeer complexe onderdelen voor hoogtechnologische machines van OEM’s. Martens vormt samen met zijn collega’s Roel van Iersel, Sjoerd Waelbers en Roland van Vijfeijken een team dat vier state-of-the-art vijfassige freesmachines bedient. ‘We vinden elkaar in de trots op ons vak’, aldus Waelbers. ‘We trekken ons aan elkaar op. Zo halen we het gewenste resultaat, wat betreft de producten en de efficiency van het proces.’

Communicatie
‘Het kennisniveau van onze mensen is heel erg hoog’, vult Van Vijfeijken aan. ‘Bij de nauwkeurigheden waarmee wij werken moet je weten waar je mee bezig bent; de verschillen in materiaal, de werking van temperaturen, slijtage en opspanning. Daarbij help je elkaar op allerhande manieren, maar het gaat verder dan dat. Wij zijn maar één element in een proces van ontwikkeling tot en met eindproduct. Het draait om doorlopende onderlinge communicatie , met de tekenaars, de meetkamer, finishing, enzovoort. Niets is zo moeilijk als dat, en al helemaal als er verschillende bedrijven bij betrokken zijn.’

Verantwoordelijkheid
Hoewel NTS Precision pas kort bestaat, verlegde het onlangs de koers door meer nadruk te leggen op de serieproductie. Voor Van Iersel is het een logische stap in de ontwikkeling van de onderneming. ‘De zaken liggen nu duidelijker. Er zit een enorme spanning tussen je focussen op dat wat vrijwel onhaalbaar is en de prijsdruk die de markt je oplegt. Wat we deden doen we nog steeds, maar door daarnaast meer van hetzelfde te maken creëer je een beter hanteerbaar verdienmodel. Overigens gaat het daarbij nog steeds om heel ingewikkeld werk en een bijzonder grote individuele verantwoordelijkheid. Honderd procent concentratie is hier altijd vereist.’

04-12-2015
Hier wordt altijd geluisterd naar een goed idee

‘De NTS-Group bestaat tien jaar, NTS Systems Development pas vijf jaar. We doen het heel goed, maar staan pas aan het begin van het ontluiken van onze volle potentie. Het samenkomen van al die NTS-bedrijven tot één hechte groep is daarvoor essentieel. Dat is een fascinerend proces, zowel op bedrijfs- als projectniveau,’ vertelt David Rijlaarsdam, Groepsleider processes & projects bij NTS Systems Development in Eindhoven.

Rijlaarsdam promoveerde op dynamica en regeltechniek aan de TU/e. Zijn passie is nieuwe dingen opzetten. Bij NTS Systems Development kan hij zich daar helemaal in kwijt. ‘Ik heb dit bedrijf de afgelopen jaren significant zien groeien. We investeren stevig in mensen, middelen en de organisatie. Systems Development ontwikkelt om te produceren. In die categorie spelen we mee in de wereldtop. Dit is geen bedrijf waar je in een gespreid bedje terechtkomt, waar je carrière voor tien jaar is uitgestippeld. De dynamiek is enorm. Het draait hier om flexibiliteit, creativiteit, samenwerken en eigen verantwoordelijkheid. Je wordt daarvoor beloond en daarin ondersteund. Naar een goed idee wordt altijd geluisterd.’

Business case
Hightech OEM’s eisen steeds meer op het gebied van technologische performance; nauwkeurigheid, snelheid en kwaliteit. Die vraag kun je volgens Rijlaarsdam alleen maar managen vanuit de NTS-Group als één entiteit. ‘Zo werken we momenteel aan een precisiesysteem voor waferpositionering. We ontwikkelen het hele apparaat, bouwen het prototype en zullen naar verwachting uiteindelijk de serieproductie op ons nemen. We hebben het over een bijzonder complexe machine. Om die te ontwerpen en maken, en als het gaat om lifecycle management, heb je een brede technologische scope nodig. Bovendien moet je alle activiteiten strak en slim organiseren. Specialistische bedrijven als NTS CombiMetaal, Hermus, Precision, Botech en Mechatronics denken daarom mee vanaf de vroegste ontwikkelfase. Tegelijkertijd gaat mijn aandacht bij dit soort projecten uit naar de balans tussen de technologie en de business case van de klant. De content moet van hoge kwaliteit zijn, maar dat geldt ook voor ons rendement en dat van de klant. Daarom is die samenwerking binnen onze groep zo belangrijk. Iedereen wil het, dat staat buiten kijf. Maar in het organiseren schuilt onze werkelijke kracht.’

Hart
Jaap Rossen is CNC Frezer & Cad/cam programmeur bij NTS Systems Development in Wijchen, het hart van de prototypebouw van hoogwaardige optomechatronische systemen, modules en machines van de NTS-Group. ‘Mijn hart ligt in de fijnmetaal, maar in grote series zit geen uitdaging. Geef mij maar een of twee stuks, uitdokteren hoe de onderdelen het meest effectief kunnen worden gemaakt en meedenken over verbeteringen.’

Rossen bedient een enorme, gloednieuwe vijfassige zwenkkop freesmachine. Zijn aanbevelingen wogen zwaar bij de aanschaf. ‘Dat is fijn aan dit bedrijf. Je mening telt.

Wij zijn goed in wat we doen, werken aan de ontwikkeling van hightech-apparaten voor wereldvermaarde bedrijven als Elekta, NXP en ASML. Daarbij hoort investeren in een top-of-the-line machinepark. Uiteindelijk draait het echter om kennis, ervaring en de drive om er het beste uit te halen.

Samenwerking met de ontwikkelaars is van enorm belang. Kun je iets goed tekenen, dan wil dat nog niet zeggen dat je het goed kunt maken. In de wisselwerking van de tekenaars en de mensen achter de machines kom je tot de beste resultaten; winst in kwaliteit, snelheid en kosten.’

Toekomst
Rossen neemt deel aan een werkgroep die zich bezighoudt met uniforme processen binnen de NTS-Group, bijvoorbeeld vanuit het oogpunt van het effectief transfereren van werk en het doorontwikkelen van producten. ‘Als man van de werkvloer zit ik daar tussen het hogere management van allerhande NTS-ondernemingen. Maar ik merk geen verschil. Iedereen staat open voor elkaar. Er is niemand die niet vooruit wil. Als het over de NTS-Group gaat, zie je de toekomst voor je. Daar krijg ik hele goede zin van.’

02-12-2015
10 jaar NTS-Group

De NTS-Group werd in 2005 opgericht. De ambities lagen torenhoog. Uit de fusie van Nebato en Te Strake moest een hoogwaardige opto-mechatronische eerstelijnstoeleverancier ontstaan die hightech-OEM’s zou bedienen met het ontwikkelen, maken en assembleren van kritische componenten - overal waar de klant dat wil. ‘We hebben een pad uitgestippeld en hebben dat bewandeld, hoe moeilijk dat soms ook was’, vertelt CEO Marc Hendrikse. ‘Nu, tien jaar later, staat het bedrijf dat we voor ogen hadden als een huis. Dat maakt mij bijzonder trots.’

De wereld van OEM’s in de hightech industrie wordt de afgelopen decennia gekarakteriseerd door grote, fundamentele veranderingen. De snelheid van technologische ontwikkelingen neemt exponentieel toe en wereldwijde markten verschuiven doorlopend. Concurrentieslagen worden gewonnen op snelheid, kwaliteit en kosten, en dat kunnen grote machinebouwers op de markt van high-mix, low-volume, high complexity niet langer op eigen kracht. Ze focussen zich op dat waar ze goed in zijn: hun marktkennis, het ontwikkelen van ideeën en hun kermproces en het verkopen van hun machines. Wat daar buiten valt wordt meer en meer buiten de onderneming gelegd. Daarmee veranderen de eisen die OEM’s aan hun toeleveranciers stellen wezenlijk.’

Volwaardige partner
‘De hightech machinebouw in Brainport loopt in vele opzichten voorop bij de rest van de wereld - in technologische zin, maar ook wat betreft ketenorganisatie en -samenwerking’, stelt Hendrikse. ‘Het is dan ook niet vreemd dat de NTS-Group hier is ontstaan. Bedrijven als Philips, DAF en Océ hadden vroeger alles in eigen huis, van conceptontwikkeling, het maken van onderdelen, prototypebouw tot en met de productie. Een steeds snellere prijserosie van massaproducten voor de consument werkte verplaatsing van productie naar lagelonenlanden en een groeiende behoefte aan nieuwe producten in de hand. De kosten voor R&D moeten omlaag, de innovatiecycli moeten sneller en volatiele markten vragen om flexibiliteit. Oude businessmodellen maken plaats voor nieuwe. Als gevolg van deze ontwikkelingen besteden grote bedrijven steeds meer uit. Dat begon met het bouwen van componenten en assembleren van modules. Tegelijkertijd groeide de behoefte aan partijen die een volwaardige partner kunnen zijn in ontwikkeling en de bouw van complete systemen. Vanuit die vraag is de NTS-Group opgezet. Groei door het maximaal toevoegen van waarde is altijd het uitgangspunt geweest.’

Vakmensen
Het afgelopen decennium is de NTS-Group uitgegroeid tot een systeemleverancier die OEM’s ontzorgt bij de ontwikkeling en bouw van complexe opto-mechatronische systemen, modules en machines en de productie van de daarvoor benodigde componenten. Anno 2015 staat een bedrijf dat in veel opzichten uniek is in Europa en de rest van de wereld. Het heeft de combinatie van hoogwaardige maak-, assemblage- en ontwikkelcompetenties vergaand georganiseerd binnen een groeiende groep van uiteenlopende maar hecht samenwerkende bedrijven. De NTS-ondernemingen zitten bovendien om de hoek bij de klanten, in Zuidoost-Azië, Oost-Europa en Nederland.

Hendrikse: ‘Bij de fusie in 2005 hebben we een lijn ingezet die we tot op dit moment consistent hebben gevolgd. De NTS-Group is gegroeid naar zo’n duizend mensen, maar het zijn voor een belangrijk deel nog steeds die vakmensen in het maken, finishen en samenstellen van componenten voor de machines van onze klanten. Tegelijkertijd zijn we co-developer en bouwer van essentiële systemen en modules van internationale hightech machinebouwers. En NTS schuift door-lopend op in de ketens waarin we opereren. Daarmee zijn we meer en meer deelgenoot van de business-cases en roadmaps van onze klanten. Bovendien landt hier steeds vaker de vraag of NTS niet op autonome kracht de volledige verantwoordelijkheid voor nieuwe modules en machines van onze klanten wil nemen, als investeerder en ontwikkelaar.’

Grote broek
Hendrikse is er de man niet naar om naar het verleden te kijken. Een overname, grote opdracht, een goed jaarresultaat… de kurk blijft doorgaans op de champagne want hij is al weer bezig met de volgende stappen. Maar tien jaar NTS-Group vieren brengt als vanzelf grote trots naar boven. NTS was nooit bedoeld als een bedrijf van ‘u vraagt, wij draaien’. NTS zocht een positie van verantwoordelijkheid. Het wilde een partner of choice zijn, bovenaan het lijstje staan van grote OEM’s die samenwerking zoeken bij het ontwikkelen en bouwen van kritische componenten, systemen en modules.

‘We trokken tien jaar geleden een grote broek aan, maar maakten de verwachtingen waar’, stelt Hendrikse. ‘Wat we nu doen is wat we altijd voor ogen hadden, maar het is natuurkijk niet vanzelf gegaan. Het radicale veranderings- en groeiproces van NTS is per definitie een fundamenteel leerproces; de opbouw van kennis en kunde is enorm. En dat gaat niet alleen over techniek, maar ook hoe je projecten vormgeeft, met klanten omgaat, werkende afspraken met opdrachtgevers maakt, risico’s beheerst, mensen op een hoger niveau tilt, een complexe organisatie optimaliseert, internationale acquisitietrajecten tot een succes maakt, buitenlandse organisaties meeneemt in je cultuur, noem maar op. Tegelijkertijd moet de tent natuurlijk gewoon doordraaien, want er moet brood op de plank. Dit alles was niet gelukt zonder de steun van onze aandeelhouders, die altijd zijn gegaan voor de lange termijn. Daarnaast prijzen we ons gelukkig met een groot aantal klanten dat ons bedrijfsmodel ziet als het antwoord op hun vraag en bereid zijn intensieve samenwerking aan te gaan. Onder de streep zijn het echter onze mensen die het hebben gedaan. Het succes van de NTS-Group is gebouwd op ambitie, flexibiliteit, vakmanschap, vertrouwen, plezier en trots. Ik zie dat dagelijks terug in iedereen die hier werkt.’ 

Marc Hendrikse: 'Groei door het toevoegen van waarde is altijd het uitgangspunt geweest'

 

04-12-2015
Bij NTS Hermus begrijpen ze wat wij doen

Het Duitse SPECTRO Analytical Instruments GmbH heeft zich goed door de wereldwijde economische recessie geslagen. De innovatiesnelheid van de producent van apparatuur voor optische spectraalanalyse is daar voor een belangrijk deel debet aan. ‘Willen we aan de top van onze markt blijven, dan moeten we voortdurend met iets nieuws komen. NTS Hermus is daarbij een belangrijke partner’, zegt Divisional Vice President Rainer Petry.

SPECTRO zet zijn meetinstrumenten wereldwijd af vanuit Kleve, net over de grens bij Nijmegen. Het bedrijf is technologisch vooruitstrevend en blinkt uit in een bijzonder slank productieproces; het traject van order tot levering beslaat vijf tot zeven weken. De concurrentie zit echter niet stil, ook niet in Azië waar volgens Petry nog steeds soepel met het begrip copyright wordt omgegaan.

‘Dat dwingt ons om voortdurend te innoveren. We willen interessant zijn voor onze klanten, altijd top-of-mind zijn. Daarom komen we doorlopend met nieuwe producten. Dit jaar zijn dat er vijf, die allemaal verschillende uitvoeringen kennen. Dit kunnen we alleen doen door ons te concentreren op dat wat ons naar voren brengt: elektrotechniek en optiek.’

Om de hoek
Zo’n vijftien jaar geleden nam SPECTRO een belangrijk besluit. Alles zelf produceren was niet langer een optie, wilde het bedrijf mee kunnen in een globale concurrentieslag. Er werd gezocht naar hoogwaardige toeleveranciers voor kritische componenten. In NTS Hermus vond SPECTRO wat het zocht.

Petry: ‘Bij NTS Hermus begrijpen ze wat wij doen. De waarde die ze toevoegen schuilt niet alleen in het maken van coverings, maar bijvoorbeeld ook in kennis over optomechatronica, kostenbewustzijn, meedenken in design, het oppakken van een deel van de assemblage en just-in-time leveren. Productie verplaatsen naar lagelonenlanden is voor ons geen optie. Het is dus fijn om zo’n toeleverancier om de hoek te hebben.’

Respect
SPECTRO maakt deel uit van het Amerikaanse AMETEK. Het beleid van het moederbedrijf schrijft voor dat ieder nieuw project opnieuw wordt aanbesteed. De positie van NTS Hermus komt daarmee echter niet in het geding. Naast de competenties van NTS is er ook een goede klik.

‘Hermus is verreweg onze belangrijkste toeleverancier. We mogen elkaar, er is sprake van een groot onderling respect en afspraak is afspraak, ook als het niet op papier staat. Natuurlijk willen we beiden geld verdienen, dat is ook goed. En natuurlijk loopt het soms niet zoals het moet. Maar we hebben een hele open relatie die zich richt op de mogelijkheden en niet op de beperkingen. Dat voelt erg goed. Vriendschap is misschien het verkeerde woord. Maar het komt heel dicht in de buurt. Duitsers en Nederlanders blijken gewoon goed door één deur te kunnen. Dat bleek zelfs tijdens het afgelopen WK-voetbal, toen ik met een Duitse en een Nederlandse vlag op de auto bij Hermus de parkeerplaats opreed en zoals gebruikelijk met open armen werd ontvangen.’

 

 

27-11-2013
We leggen een schuine las

OEM’s verwachten steeds vaker complete oplossingen van hun toeleveranciers. Dit betekent dat de NTS-Group in toenemende mate modules en machines ontwikkelt, om ze daarna ook in productie te nemen. Dat vraagt niet alleen om investeren in competenties, maar ook in de organisatie. Uiteenlopende culturen worden binnen het bedrijf bij elkaar gebracht. Productie, assemblage en ontwikkeling moeten immers hand in hand gaan om maakbaarheid, snelheid en kwaliteit te optimaliseren.

‘Het is de afgelopen jaren hard gegaan’, vertelt Eric Hezemans, Managing Director van NTS Systems Development. ‘Door de snelle technische ontwikkelingen binnen de hightech worden machines steeds complexer. Alle kennis die nodig is om ze te ontwikkelen en bouwen is voor grote OEM’s als ASML of FEI steeds moeilijker intern te organiseren en betalen. Daarnaast zijn de markten volatiel. Het is hollen of stilstaan. Dat vraagt om flexibiliteit. Klanten concentreren zich daarom steeds meer op hun core, de onderscheidende technologie en het vermarkten van hun producten. Uitbesteden is een integraal onderdeel van hun business-model geworden.’

Bestaansrecht
‘Dit proces begon bij het uitbesteden van productie en assemblage, bijvoorbeeld van frames en plaatwerk’, vult René van Wijk, Managing Director van NTS Mechatronics, aan. ‘De volgende slag was om vanuit die domeinen mee te denken in het ontwerp. Bedrijven als NTS Hermus, Finish en CombiMetaal hadden zoveel kennis opgebouwd, dat ze in staat waren waarde toe te voegen, bijvoorbeeld vanuit het oogpunt van kosten. Daarna groeide de vraag naar value engineering: ‘Kunnen jullie die module waaraan we niet ons bestaansrecht ontlenen maar die wel degelijk heel belangrijk is in zijn geheel ontwerpen en produceren?’ Daarmee is de markt volledig gekanteld.  Voor NTS heeft dat enorme consequenties, zowel wat betreft de noodzakelijke competenties als de manier waarop je het werk organiseert.’

Grens
Waar NTS-bedrijven in het verleden een tekening kregen met de vraag tegen welke prijs het werk kon worden gerealiseerd, is de werkelijkheid nu anders. Een OEM ziet een marktkans voor een bepaalde machine tegen bepaalde kosten. Onderliggende ontwerp- en productievragen worden opgeknipt en deels neergelegd bij toeleveranciers.

Hezemans: ‘Wij krijgen steeds vaker de vraag van klanten of we tegen een vastgestelde prijs een module met een bepaalde functionaliteit kunnen ontwikkelen en leveren. Dat kan niet door de disciplines die daarvoor nodig zijn als losse elementen te beschouwen. Waar gevraagd wordt naar design for cost, manufacturing en delivery time, is het weinig efficiënt een afgebakende grens te trekken tussen de ontwerp- en productiefase. Alleen door gebruik te maken van alle kennis binnen dit bedrijf halen we er het optimale uit. Daarom werken we in multidisciplinaire projectgroepen en leggen we een schuine las: waar ontwikkelaars in de eerste fase leidend zijn, wordt op een bepaald moment een kantelpunt bereikt waarna de inbreng van de makers de overhand krijgt. Je brengt daarmee twee uiteenlopende culturen bij elkaar. Vooral in de communicatie bijzonder uitdagend.’

Competence centers
Waar OEM’s moeite hebben met het managen van uitwaaierende kennisdomeinen, moet ook de NTS-Group keuzes maken. De focus ligt op de markt van opto-mechatronische systemen waarbij zeer nauwkeurige bewegingen centraal staan. De kennis die daarvoor nodig is, wordt verankerd binnen de organisatie door bedrijven als competence centers in te richten. In zo’n competence center wordt gekeken welke kennis aanwezig is, bijvoorbeeld op het gebied van lijmen, lassen, monteren, plaatbewerking of coating, maar ook welke moet worden opgebouwd.

‘Dat kan door die kennis zelf te ontwikkelen, maar ook door die bij partners te halen of bedrijven aan de groep toe te voegen zoals we hebben gedaan met granietspecialist NTS Botech’, vertelt Van Wijk. ‘Daar komt nog eens bij dat wij onze klanten over de aardbol volgen om ze optimaal te bedienen door waarde toe te voegen in de combinatie van ontwikkelen, maken en assembleren. In een NTS-organisatie waarbij we elkaar niet meer automatisch bij de koffie-automaat treffen en we in verschillende culturen en tijdzones opereren, is het belangrijker dan ooit dat te organiseren. En verticale integratie is daarbij een belangrijk aandachtspunt.’

26-11-2012
Het onderwijs en bedrijfsleven moeten partners in education worden

In Brainport, hart van de Nederlandse hightech-industrie en thuisbasis van de NTS-Group, vormt het toenemende gebrek aan technici een steeds nijpender probleem. Volgens onderwijsbestuurders Nienke Meijer en Antoine Wintels kan het vraagstuk alleen samen met het bedrijfsleven worden aangepakt. De focus moet worden gelegd op het basis- en middelbaar onderwijs. ‘Een algehele omslag in bewustzijn is nodig.’

Toeleveranciers als de NTS-Group, maar ook OEM’s als ASML en Vanderlande, vinden steeds moeilijker technisch personeel op alle niveaus. Hun zorg daarover wordt gedeeld door onderwijs en overheid. Een weg vinden uit deze potentiële bottleneck in economische ontwikkeling is echter complex. Dat beseffen ook Meijer, lid van het College van Bestuur van hogeschool Fontys en Wintels, voorzitter van het College van Bestuur van ROC Eindhoven.

Alarmerend
Meijer valt met de deur in huis. ‘Wij zijn er om mensen op te leiden zodat ze aan de slag kunnen, niet om zoveel mogelijk diploma’s uit te reiken. De afgelopen vier jaar boekte Fontys een toename van dertig procent in bèta-studenten. Dat is mooi, maar nauwelijks genoeg om de bestaande vraag op te vangen, laat staan om groei te faciliteren. Brainport is de tweede economische motor van Nederland, hier worden dingen ontwikkeld en gemaakt. Zijn er niet voldoende mensen die dat kunnen, dan volgt economische terugval. Het ROC en Fontys doen er alles aan om kwaliteit te leveren in competenties, uitval te verminderen en doorstroom naar het technologisch bedrijfsleven te bevorderen. Onder de streep moeten echter gewoon veel meer studenten kiezen voor techniek.’

In de genen
Brainport werd in 2011 benoemd tot slimste regio van de wereld. De meeste inwoners beseffen volgens Wintels echter niet waar ze leven en waarmee geld in hun regio wordt verdiend. ‘Het is een marketingverhaal. We moeten werken aan bewustzijn en trots. Het ROC heeft te weinig aanbod van techniekstudenten vanuit het VMBO. Een numerus fixus op MBO-opleidingen als dierenverzorging lost vanuit dat perspectief weinig op. Kinderen kiezen tussen hun 12de en 14de voor een vakkenpakket. Het enthousiasmeren voor techniek moet dus al op hun 8ste beginnen, bijvoorbeeld door te laten zien hoe fantastisch hier aan relevante problemen als het oplossen van de energieproblematiek en gezondheidsvraagstukken wordt gewerkt.’

‘We doen natuurlijk wat we kunnen om techniek te promoten’, sluit Meijer aan. ‘We werken samen met het voorbereidend onderwijs in projecten als de Fontys Junior Academy en SCoolscience, draaien mee in de Dutch Technology Week en zorgen dat het belang van techniek bij onze Pabostudenten in de genen gaat zitten. Het zijn maar enkele van de vele initiatieven die door het onderwijs, bedrijfsleven en overheid worden georganiseerd. Nu is het zaak er meer lijn in te krijgen, bijvoorbeeld door middel van een breed gedragen actieprogramma.’

Positieve verhalen
Wintels onderstreept het belang van de rol van het bedrijfsleven. ‘Er zijn bedrijven, bijvoorbeeld de NTS-Group, die een voortrekkersrol spelen in het zoeken naar nieuwe wegen. Maar in de volle breedte valt er nog veel winst te boeken. Bedrijven kunnen vakantiebanen aanbieden, lessen verzorgen, rondleidingen geven… Ze kunnen hun medewerkers aanzetten in het vertellen van positieve verhalen over het bedrijf en wat ze maken. Dat mensen hier de industrie nog steeds vies vinden en associëren met massaontslagen, is niet hun schuld. En ouders beïnvloeden hun kinderen.

Naast dit alles speelt natuurlijk het belang van een leven lang leren. Nieuwe instroom is belangrijk, het op peil houden van kennis en competenties is dat net zozeer. Ook op dat vlak kunnen we met zijn allen nog wel een extra stap zetten. Investeren in de arbeidsmarkt is investeren in samenwerking op alle fronten. Het is hoog tijd dat het onderwijs en bedrijfsleven echte partners in education worden. Alle schakels zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.’

26-11-2012
We willen deze organisatie op het hoogste niveau tillen

Hij wil de toekomst zelf vormgeven. ‘Mijn technologische kennis en ervaring staat daarbij centraal. Maar ik wil ook bijdragen aan het vormgeven van een organisatie die bij de besten hoort. Dan ligt de keuze voor een jonge, dynamische club ontwikkelaars als deze voor de hand.’

LTS, MTS, HTS, TU…
Eric ten Haaf heeft een lange weg afgelegd. Overal studeerde hij cum laude af. Onlangs bezocht hij een reünie van zijn lagere school en zag kans antwoord te krijgen op een vraag waarmee hij al lang rondliep: Waarom wilde zijn leraar niet dat hij naar de LTS ging, maar naar de MAVO? ‘Het antwoord was dat hij vond dat ik veel meer in mijn mars had. Maar ik was van jongs af aan gegrepen door techniek en volg de weg van mijn hart. En kijk wat het me heeft gebracht: een geweldige tijd bij een start up in Leuven, een baan als teamleider en ontwerper bij Océ , een positie als motion engineer bij Bosch Rexroth, waar ik het contact met klanten als FEI en ASML onderhield, en dan nu NTS.’

NTS Systems Development is een relatief jong bedrijf, ontstaan door een samenvoeging van alle project engineeringactiviteiten van de NTS-Group. Als lead engineer is Ten Haaf er eindverantwoordelijk voor het mechatronische ontwerp van verschillende producten.

‘Ik zie de enorme potentie van dit bedrijf, maar ook de weg die we moeten afleggen om onze positie als co-developer te optimaliseren: nog meer kennis binnenhalen, strakker samenwerken binnen de groep, losse disciplines integreren tot een multidisciplinaire organisatie en eenheid in processen brengen. We willen deze organisatie op het hoogste niveau tillen. Ik wil daaraan bijdragen vanuit de vrijheid in werken die je hier hebt. Je kunt je hier verdiepen en verbreden en daarin je eigen weg kiezen. In mijn geval is dat de weg naar Systeemarchitect, zodat ik dadelijk weer, net zoals op de LTS, de eindverantwoordelijkheid heb over het hele product dat hier de werkplaats verlaat.’